OÜ Nora ehitus tegeleb ehitus- ja remonditöödega. Peamiseks tegevusalaks on fassaadi- ja katusetööd. Töötajatel on vastavad väljaõpped ja/või aastate pikkused kogemused antud valdkonnas.


Fassaaditööd 

Fassaadi krohvimine 

Fassaadi soojustamine 

Puitfassaadi ehitamine

Fassaadi tuuletõkke paigaldamine

Fassaadi sokli krohvimine

Fassaadi laudise vahetamine/renoveerimine

Fassaadi piirdeliistude, akna- ja veeplekkide vahetus 

Plekkfassaadi ehitamine

Akende- ja uste vahetamine/paigaldamine

 
 
Katusetööd 

Terasprofiilkatused ehk plekk-katused

Eterniitkatused


Korstnamütside ehk kattepleki paigaldus

Harjaplekkide paigaldamine

Vihmaveesüsteemide-ja tuulekastide paigaldamine

Vanade konstruktsioonide - ja soojustuse vahetus  
 
Üldehitustööd

Korteri remont

Siseviimistlustööd

Maalritööd


Kipsitööd

Puidutööd

Plaatimine

Ripplagede paigaldamine

Põrandakatete paigaldamine

Akende- ja uste paigaldamine

Mööbli paigaldamine

Nõukoguaegsete vannitubade utiliseerimine
  
Muud tööd  
Santehnilised tööd ehk torutööd

Terrasside ehitus

Trepikodade remont

Klaasimistööd

Keevitustööd

Betoonitööd

Prügimajade ehitus korteriühistutele

Veetrasside - ja heitveemahutite paigaldamine

Puukuuride, katuselauste ja mänguväljakute ehitamine